Letní sleva -20 % na všechny produkty. Nakup si!

Podmínky ochrany osobních údajů

Na tomto místě naleznete informace zejména o zpracování osobních údajů zákazníků nebo návštěvníků internetového obchodu Chevron Nutrition. 
Totožnost a kontaktní údaje správce a provozovatele internetového obchodu Chevron Nutrition ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji  
Správce osobních údajů je společnost Chevron Nutrition s.r.o., Nerudova 603, Podbořany 441 01, IČ: 06596967 (dále jen „Chevron“ nebo „Správce“). 
Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:
•    adresa pro doručování: Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 Praha 10
•    adresa elektronické pošty: info@chevronnutrition.cz
•    telefon: +420 770 189 585

Dokument obsahuje níže uvedené informace.

 1. Co jsou osobní údaje
 2. Uživatelský účet
 3. Kupní smlouva
 4. Hromadný Newsletter
 5. Obchodní sdělení ( Newsletter na míru )
 6. Zkvalitňování služeb ( Heureka, Infolinka )
 7. Cookies
 8. Zpracovatelé
 9. Práva subjektu osobních údajů
 10. Zabezpečení

 1.     Co jsou osobní údaje
Zpracování osobních údajů je hodně široký pojem. Může to znamenat např. zaznamenání (uložení), změnu, vyhledání nebo předání osobních údajů jiným osobám (kde to zákon dovoluje). Přesně těmito způsoby Chevron osobní údaje zpracovává.
Osobní údaje jsou ty údaje, které zákazník nebo uživatel dobrovolně poskytuje v rámci registrace uživatelského účtu nebo vyplněním objednávkového formuláře. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.
Další osobní údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webové stránky, jsou informace, které získáme na základě souborů cookies, o jejichž existenci jsme Vás informovali při Vašem vstupu na webovou stránku. 

2. Uživatelský účet
Uživatelský účet slouží primárně pro snadnější objednávání zboží a přehledu objednávek. Zákazník si zakládá účet sám. 
Zpracovány budou kontaktní údaje uvedené ve formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo) a dále osobní údaje ve formě nákupní historie. Zákazník má možnost sám údaje aktualizovat nebo doplňovat; za správnost údajů odpovídá Zákazník.
Výše jmenované údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání účtu. Pokud nebude účet aktivně použit v posledních třech let, budou tyto osobní údaje vymazány.
V rámci účtu si může Zákazník nastavit, zda chce být informován o novinkách formou newsletteru. V případě, že Zákazník nemá zájem o zasílání těchto obchodních sdělení, budou jeho údaje ze zákaznického účtu využity pouze pro vyřizování jednotlivých objednávek a související úkony, případně další účely, pro které se souhlas zákazníka nevyžaduje.  Zákazník může svůj účet zrušit, a to kontaktováním Infolinky Chevronu (info@chevronnutrition.cz). Zrušení je však možné až po úplném dokončení poslední objednávky.

3.     Kupní smlouva
Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává Chevron osobní údaje Zákazníka/Kupujícího, a to v rozsahu nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně zboží, fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud má účet zřízen. V případě, že Kupující nemá uživatelský účet, budou jeho osobní údaje zpracovány po dobu minimálně dvou let od uzavření kupní smlouvy resp. převzetí zboží (doba pro uplatnění reklamace); pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou údaje smazány. Pokud má Kupující uživatelský účet, platí doba zpracování osobních údajů stanovená pro uživatelský účet. Z plně anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, Chevron vytváří obchodní a marketingové statistiky ohledně nákupu produktů. Tyto anonymní statistiky může Chevron poskytnout třetí straně.  

4. Hromadný newsletter
Chevron zasílá všem svým zákazníkům, od kterých získal e-mailovou adresu nebo telefonní číslo v souvislosti se svou obchodní činností, hromadný newsletter – tedy obchodní sdělení ohledně svého zboží a nabízených služeb, a to v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud si Zákazník nepřeje tato hromadná obchodní sdělení dostávat, může projevit svůj nesouhlas, a to pomocí odkazu uvedeném v e-mailu, na který je takovýto newsletter doručen nebo pomocí nastavení v uživatelském účtu; případně je možno napsat na info@chevronnutrotion.cz. Zákazník bere tímto na vědomí, že s ohledem na technické nastavení mu mohou být doručovány Hromadné newslettery ještě 14 dnů od dne vyslovení nesouhlasu s obchodním sdělením.
 
5.     Obchodní sdělení (Newsletter na míru)
Chevron nabízí svým Zákazníkům možnost získávat individualizovaná obchodní sdělení, tedy informační e-maily, SMS, telefonické nabídky a poštovní zásilky od Chevronu. Tato sdělení se týkají výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti Chevronu a jeho smluvních partnerů včetně telemarketingu. Takováto sdělení jsou činěna pouze se souhlasem Zákazníka. Za tímto účelem pak Chevron zpracovává osobní údaje Zákazníka v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefon, nákupní historie, doručovací adresa. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v databázi stálých zákazníků Chevronu. Zákazník uděluje souhlas s tímto zpracováním dobrovolně a může jej tedy kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit přes odkaz uvedený v obchodním sdělení/e-mailu nebo na této e-mailové adrese: info@chevronnutrition.cz. V rámci zpracování bude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování, ovšem bez právních účinků pro subjekt údajů. Profilování je využíváno pro individualizaci obchodních sdělení. Zákazník bere tímto na vědomí, že s ohledem na technické nastavení mu mohou být doručovány Newslettery na míru ještě 14 dnů ode dne odvolání souhlasu.

6.     Zkvalitňování služeb (Heureka, Infolinka)
Chevron spolupracuje se společností Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO: 2387727, v rámci programu „Ověřeno zákazníky“. Za účelem zkvalitňování služeb předává Chevron pouze e-mailové adresy svých zákazníků společnosti Heureka, která provádí průzkum kvality služeb internetových obchodů. Toto zpracování zakládáme na našem oprávněném zájmu. Pokud nesouhlasíte s tímto zpracováním, napište nám na info@chevronnutrition.cz.
V rámci zkvalitňování služeb zákazníků a sledování výkonnosti zaměstnanců jsou nahrávány hovory na Infolince Chevronu. Hovory v rámci Infolinky jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu (maximálně 6 měsíců). 

7.     Cookies
7.1     Co jsou cookies?

Za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb využívají naše internetové stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Soubory cookies tak slouží ke správné funkčnosti internetových stránek, pomáhají například dokončit proces nákupu nebo při zapamatování si přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže tyto údaje není třeba znova zadávat.
Dále jsou cookies používány při zjišťování, které stránky a funkce používají naši návštěvníci nejčastěji; tím můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku požadavkům zákazníka. Nebo nám cookies pomáhají zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží; příště se tak už nebude zobrazovat například reklama, o kterou návštěvním nemá zájem. Podle informací, které získáme pomocí cookies nelze však přímo identifikovat konkrétní osoba pouze koncové zařízení. Zpracování těchto údajů zakládáme na našem oprávněném zájmu (úprava a cílení reklamy, úprava a zlepšování funkčnosti stránek).
Další obecné informace k souborům cookies naleznete například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

7.2     Možnosti nastavení internetového prohlížeče
Při první návštěvě stránek našeho internetového obchodu jste upozorněni na cookies. Pokud neprovedete změnu v nastavení pomocí Vašeho internetového prohlížeče, vycházíme z toho, že s používáním cookies souhlasíte.
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Změnu nastavení můžete provést kdykoliv budete chtít.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce internetového obchodu.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:
Chrome
Safari
Firefox 
Internet Explorer
Android

7.3     Zpracovatelé údajů, které pomocí cookies získáváme

 • Google (střední a východní Evropa)
  Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,    
  Podmínky ochrany soukromí jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads a úpravy nastavení vašeho soukromí můžete provést ve svém osobním profilu na Google.
 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČO 26168685;
  Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Retargeting umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.
  Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese: http://www.imedia.cz nebo viz domovská stránka Seznam.cz (Nápověda/Cílená reklama).
 • AdForm - informace předáváme systému zbozi.cz, který je našim prodejním partnerem.
  Adform, Wildersgade 10B, 1408 Copenhagen, Denmark;
  Podmínky ochrany soukromí jsou dostupné zde: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

8.     Zpracovatelé
Chevron může osobní údaje Zákazníka předat dalším zpracovatelům nebo příjemcům (zejména dopravce nebo pošta). 
Aktuální výčet zpracovatelů je následující:

 • BePositive s.r.o. se sídlem Jičínská 1786/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 01746944
 • Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 023 87 727

Příjemci osobních údajů (pouze kontaktní údaje pro doručování)

 • Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 47114983 
 • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306
 • Geis Parcel CZ s.r.o., se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, IČ: 63077051
 • Příslušné platební brány
 • Pro oblast cookies jsou zpracovatelé/příjemci uvedeni u informací o cookies
 • V případě požadavku kupujícího na jiný typ doručení objednávky, múže být příjemcem osobních údajů další subjekt.

9.     Práva subjektu osobních údajů
Subjekt údajů, v případě, že pro Chevron budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:
9.1    Právo na informace
Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že se nás můžete zeptat např., jaké Vaše údaje zpracováváme, jakým způsobem, k jakým účelům apod. Typicky to budou otázky, které jsou zmíněny v těchto Informacích a u kterých si třeba nebudete něčím jistí. Odpovíme Vám písemně (zpravidla mailem) nejpozději do 1 měsíce. Pokud by Váš požadavek byl náročný – např. by šlo o velké množství údajů a výrazně do minulosti – sdělíme Vám to a požádáme o Vaši trpělivost. Takový požadavek můžeme vyřídit až do 3 měsíců od jeho podání.
9.2    Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo obdržet potvrzení o tom, jaké osobní údaje Chevron o Vás zpracovává, a kopii (výpis, seznam) osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Takové potvrzení a seznam bychom Vám opět zpravidla poslali mailem.
9.3    Právo nebýt předmětem tzv. profilování
Profilování provádíme pouze tehdy, pokud jste s tímto výslovně souhlasili. Profilování je činnost, při které se o Vašich právech a povinnostech rozhoduje bez lidského zásahu. Toto právo v podstatě znamená, že jakékoli jednání Správce vůči Vám, které je právně významné (i např. zrušení účtu) musí vždy potvrdit živý člověk. 

9.4    Právo na přesnost osobních údajů (opravu chybných osobních údajů)
Máme povinnost udržovat Vaše osobní údaje stále aktuální. Pokud by se u Vás cokoli změnilo (např. změníte příjmení, trvalý pobyt nebo e-mail), máte právo, aby Chevron osobní údaje o Vás aktualizoval. 
Vzhledem k počtu uživatelů nejsme schopni individuálně zjistit, zda taková změna u Vás nastala. Proto Vás prosíme, abyste nám změny a doplnění dávali vědět. Nejčastěji přitom stačí, pokud si změnu vyznačíte v údajích ve svém uživatelském účtu.  Pak provedeme opravu v naší databázi automaticky. 
O opravě (doplnění) osobních údajů pak informujeme i osoby, kterým jsme je předali ke zpracování.
9.5    Právo podat námitku proti zpracování
Pokud byste se domnívali, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete proti tomuto zpracování podat námitku. Šlo by o případ, kdy bychom zpracovávali údaje bez Vašeho souhlasu a neměli ani jiný oprávněný důvod ke zpracování (plnění zákona, přístup na web nebo plnění smlouvy obecně, jiný oprávněný zájem). Vaše námitka se může týkat také tzv. profilování – viz výše.
Tuto námitku nám můžete zaslat na kontaktní údaje uvedené na začátku tohoto dokumentu.
Vaši námitku jsme povinni zvážit z toho hlediska, zda skutečně neexistuje právní důvod pro zpracování. Pokud ne, jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů (údaje skartovat). Pokud takový důvod existuje, sdělíme Vám ho. Vaši námitku jsme povinni vyřídit do 1 měsíce, nebo Vás do 1 měsíce informovat, že Váš požadavek je výrazně náročný. V takovém případě ho můžeme vyřídit až do 3 měsíců od jeho podání.

9.6    Právo na omezení zpracování osobních údajů
V určitých případech máme povinnost zpracování Vašich osobních údajů tzv. omezit. Zjednodušeně to znamená Vaše osobní údaje „zmrazit“. V takovém případě můžeme mít Vaše údaje ve své databázi uložené a oddělené od ostatních osobních údajů (jiných Vašich údajů). Naproti tomu je ale nesmíme např. předávat jiným osobám, kombinovat je s jinými osobními údaji ani je zpracovávat jinak. Důvody pro omezení zpracování osobních údajů jsou tyto:
osobní údaje nejsou přesné; jejich zpracování omezíme, dokud nebudou opraveny nebo doplněny,

 • zpracování osobních údajů je protiprávní, např. jsou zpracovány bez Vašeho souhlasu, a přitom v konkrétním případě souhlas nutný byl. Vy se ale můžete rozhodnout, že Vaše osobní údaje nemáme vymazat, ale jen omezit jejich zpracování,
 • pokud my už Vaše údaje nesmíme (podle právních předpisů) zpracovávat, ale Vy je potřebujete mít k dispozici pro ochranu svých práv a oprávněných zájmů (např. soudního sporu), 
 • vznášíte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; po dobu, než Vaši námitku vyřídíme, budeme k Vašim údajům přistupovat v tomto omezeném režimu (omezíme jejich zpracování).

Při tomto omezení platí ještě jedna výjimka. Vaše osobní údaje můžeme použít také k uplatňování a bránění našich vlastních práv nebo jiných osob nebo z důvodů závažného veřejného zájmu (pokud by např. tyto osobní údaje mohly pomoci objasnit trestný čin).

9.7    Právo na vymazání/ukončení zpracování osobních údajů
V určitých případech máte právo na to, abychom veškeré nebo některé Vaše osobní údaje vymazali z naší databáze. Je to ve chvíli, kdy pro zpracování těchto údajů není dán žádný legální důvod (Váš souhlas, plnění zákona, plnění smlouvy, jiný oprávněný zájem).
Pokud vznesete požadavek na vymazání Vašich osobních údajů, jsme povinni ho vážit z toho hlediska, zda neexistuje právní zájem pro další uchovávání Vašich osobních údajů. Opět platí, že Váš požadavek musíme vyřídit nejpozději do 1 měsíce, jinak Vás do 1 měsíce vyrozumět o jeho vysoké náročnosti; pak máme na vyřízení až 3 měsíce.
Z práva na výmaz existují výjimky. Týká se to např. zpracování osobních údajů pro statistické a výzkumné účely nebo pro potřeby archivace. V takovém případě nemůžeme Vaše osobní údaje vymazat, ani pokud byste nás o to žádali.
9.8    Právo přenést své osobní údaje k jiné osobě
Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, můžeme na základě Vašeho požadavku předat jiné osobě, která je bude zpracovávat. V našich databázích zároveň tyto údaje vymažeme. Je ale nutné splnit několik podmínek. Zaprvé, takové údaje musí být zpracovávány tzv. automatizovaně (tj. bez lidského zásahu, např. v počítačovém programu). Zadruhé, musí se jednat o osobní údaje zpracovávané buď s Vaším souhlasem, nebo kvůli plnění smlouvy (např. tedy přístupu na web). (Nemůžete si tedy takto vzít osobní údaje, které zpracováváme ze zákona, ani kvůli našemu oprávněnému zájmu – třeba ochraně bezpečnosti počítačové sítě nebo vymáhání našich práv.) Přenesené osobní údaje musí být přehledné a měl by si s nimi bez problémů poradit standardní počítačový program (údaje musí být v tzv. strojově čitelném formátu).
9.9    Právo na odvolání souhlasu
Pro některé účely zpracování Vašich osobních údajů potřebujeme Váš souhlas.  Svůj souhlas nám vždy poskytujete dobrovolně a máte právo ho kdykoli odvolat. K odvolání slouží kontakty uvedené na začátku těchto Informací. Pokud svůj souhlas odvoláte, nejsme oprávněni dále zpracovávat Vaše údaje pro takový účel (jejich zpracování ukončíme, údaje vymažeme).
9.10    Právo na podání stížnosti u tzv. dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že kterékoli z Vašich práv týkající se Vašich osobních údajů bylo porušeno, máte právo podat stížnost k tzv. dozorovému úřadu. To je státní orgán, který má na starosti též dohled nad dodržováním právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.     Zabezpečení
Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům, a to pouze zabezpečenou cestou pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, vybral a prověřil vhodné zpracovatele. Pokud je to možné a účelné, využívá Správce šifrování a pseudoanonymizace, zejména při přenosu dat.

Tyto informace jsou účinné od 1. 1. 2019

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.